direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Waterfront Noord II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0001

1.1 Aanleiding en doel

De gemeente Harderwijk werkt al vanaf 1995, in nauw overleg met andere overheden en betrokkenen, aan plannen ter verbetering van het Waterfront. Hiertoe heeft de gemeente het structuurplan Waterfront opgesteld. Dit is door de gemeenteraad op 14 oktober 2004 vastgesteld.


Het gehele project Waterfront van Harderwijk strekt zich uit van de wijk Stadsweide aan de zuidzijde tot de Hierdense Beek in het noorden van de gemeente. In totaliteit gaat het bij het Waterfront om een complexe ruimtelijke operatie, die primair is gericht op een grondige kwaliteitsimpuls van de gebieden ten noorden en ten oosten van de historische binnenstad. In de huidige situatie doen zich hier veel knelpunten voor, die onder meer te maken hebben met bereikbaarheid, parkeren, belevingswaarde, (woon)milieu, het verouderde industrieterrein Haven en bodemverontreiniging. De toekomstige ontwikkelingen zijn volgens het structuurplan op een structurele verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de Boulevard en omgeving en van het industrieterrein Haven gericht.


Voor het gedeelte van het Waterfront ten noorden van de N302 is in 2006 het bestemmingsplan Waterfront-Noord vastgesteld. De Raad van State heeft goedkeuring onthouden aan een deel van het bestemmingsplan Waterfront-Noord, zoals dit was vastgesteld op 3 juli 2007 door G.S. van Flevoland en Gelderland. Het gedeelte van het plan dat betrekking heeft op het gebied de Mheenlanden is wel goedgekeurd. Om deze reden is voor bedrijventerrein Lorentzhaven en voor het overloopterrein dit bestemmingsplan Waterfront- Noord II opgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van het overloop-parkeerterrein, het bedrijventerrein Lorentzhaven en de westelijke ontsluiting daarvan planologisch-juridisch mogelijk.