direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Waterfront Noord II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0001

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het ruimtelijke beleid, voor zover dit relevant is voor het voorliggende bestemmingsplan. Beleid en wetgeving met betrekking tot milieuaspecten zoals natuur, archeologie en water komen in dit hoofdstuk slechts aan bod voor zover dit onderdeel uitmaakt van ruimtelijke beleidsdocumenten. In het hoofdstuk uitvoeringsaspecten wordt nader ingegaan op sectoraal beleid en de consequenties hiervan voor dit bestemmingsplan.