direct naar inhoud van 4.2 Bodem
Plan: Waterfront Noord II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0001

4.2 Bodem

Uit onderzoek ter plaatse van de uitbreiding van het bedrijventerrein in het Veluwemeer en het overloopterrein komt naar voren dat de waterbodem ter plaatse als grotendeels schoon kan worden gekwalificeerd. Plaatselijk is licht verontreinigd materiaal (klasse 2) in de waterbodem aangetroffen. Aangetoond is dat ter plaatse van het overloopterrein geen asbest is aangetroffen. Naar verwachting is op Lorentzhaven tevens geen asbest aanwezig.

Effecten op de bodem ter plaatse van het aan te leggen bedrijventerrein en het overloopterrein worden veroorzaakt door de betreffende landaanwinning (zandwinning waarschijnlijk uit het IJsselmeer) en de toekomstige activiteiten (parkeerterrein en bedrijventerrein). Door de landaanwinning worden geen effecten op de fysische kwaliteit van de bodem verwacht, aangezien de ondergrond niet zettingsgevoelig is. Door het gebruik van een goede kwaliteit zand voor de landaanwinning wordt geen negatief effect op de bodemkwaliteit verwacht. De landaanwinning vindt plaats in het kader van de WVO. Effecten als gevolg van de activiteiten op de bodemkwaliteit worden eveneens niet verwacht omdat dit afdoende begrensd wordt door wet- en regelgeving.