direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0003

1.5 Leeswijzer

Het bestemmingsplan Waterfront-Noord II bestaat uit een verbeelding en regels en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting geeft de achtergronden, bedoelingen, motivering en gevolgen ten aanzien van het bestemmingsplan weer. Na de toelichting volgen de juridisch bindende onderdelen van het bestemmingsplan, namelijk de planregels en de verbeelding.

Hoofdstuk 2 bevat de planbeschrijving. Het hoofdstuk beschrijft de huidige situatie en licht de toekomstige herinrichting van het plangebied toe.
Hoofdstuk 3 beschrijft het relevante beleidskader dat van toepassing is op het plangebied, waarbij beleid van diverse overheden wordt behandeld.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de thema's landschap, bodem, water, verkeer en natuur. De mogelijke gevolgen voor de verschillende milieucomponenten zoals geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid en archeologie worden tevens hier beschreven.
De hoofdstukken 5 en 6 gaan in op de meer technische aspecten van het bestemmingsplan. Zo komen de juridische vormgeving en uitleg van de planregels aan bod. Het laatste hoofdstuk beschrijft de uitvoerbaarheid, waarbij aandacht wordt gegeven aan de resultaten uit de inspraak en overleg, en een financiƫle verantwoording.