direct naar inhoud van 4.12 Kabels en leidingen
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0003

4.12 Kabels en leidingen

In het plangebied liggen geen hoofd- of regionale transportleidingen voor gas. De dichtstbijzijnde gasleiding buiten het plangebied ligt op 350-400 m. De toetsingsafstand van deze leiding betreft 20 m. Hier hoeft dus geen rekening mee gehouden te worden. Wel loopt door het plangebied een bovengrondse hoogspanningsleiding. Hiervoor is een dubbelbestemming opgenomen ter grootte van 22,5 meter aan beide zijden van de verbinding. Hierbinnen gelden beperkingen ten aanzien van het bouwen van bouwwerken.