direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0003

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Voor het bestemmingsplan Waterfront-Noord II is de financiële haalbaarheid getoetst. Daarbij zijn twee deelgebieden onderscheiden, te weten het Overloopterrein en de uitbreiding Lorentzhaven. Per saldo leveren deze twee gebieden een tekort op. Het verwachte resultaat voor de realisatie van Waterfront-Noord als onderdeel van het gehele Waterfront is als volgt:

Financiële haalbaarheid Waterfront-Noord als onderdeel van het totale Waterfront (bedragen in mln €, prijspeil 1-1-2009):

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00016-0003_0009.jpg"

De ontwikkeling van Waterfront Noord laat een voorcalculatorisch tekort zien van € 7,7 mln (NCW per 1/1/2009) op basis van de vastgestelde grondexploitatie Waterfront per 1 januari 2009.

Het tekort van Waterfront Noord maakt deel uit van de totale grondexploitatie Waterfront. Het resultaat van de totale grondexploitatie Waterfront bedraagt -/- 19,8 mln (NCW per 1/1/2009). Het tekort van de grondexploitatie Waterfront wordt gedekt door de reserves van het grondbedrijf. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan verzekerd.