direct naar inhoud van Artikel 10 Leiding - Hoogspanningsverbinding
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

Artikel 10 Leiding - Hoogspanningsverbinding

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding – Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een hoogspanningsleiding en de daarbij behorende bouwwerken.

10.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

10.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 10.2 teneinde bouwwerken toe te staan met een grotere bouwhoogte. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de maximaal toegestane bouwhoogten zoals opgenomen in de bouwregels van de in lid 10.1 bedoelde andere daar voorkomende bestemming(en). Zulks indien ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.