direct naar inhoud van Artikel 8 Water
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterhuishouding;
  • b. waterberging;
  • c. waterlopen en -partijen, waar onder mede zijn begrepen de voor het beheer en onderhoud noodzakelijke voorzieningen;
  • d. verkeer over water, waaronder de beroepsvaart begrepen;
  • e. voorzieningen ten behoeve van het aanleggen van schepen;
  • f. voorzieningen ten behoeve van de ecologische verbindingszone, waaronder (verbindings)eilandjes.

8.2 Bouwregels
  • a. Het bouwen van gebouwen is niet toegestaan;
  • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.