direct naar inhoud van Artikel 9 Water - Oever
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

Artikel 9 Water - Oever

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water – Oever' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. oever;
  • c. groen.

9.2 Bouwregels
  • a. Het bouwen van gebouwen is niet toegestaan.

  • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
    • 1. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 5 m;
    • 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.