direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied omvat:

  • het Overloopterrein ten noordoosten van de N302;
  • de uitbreiding Lorentzhaven inclusief groene zone;
  • een deel van het Veluwemeer (zie hiernavolgende afbeelding 'Plangebied Waterfront-Noord II').

In het westen vormt het tracé van de Knardijk de plangrens. Daar ligt de oeververbinding tussen Harderwijk en Flevoland (N302). Deze provinciale weg maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Voor dit nieuwe traject is in 1997 het bestemmingsplan 'Oeververbinding Hardersluis' vastgesteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00016-0004_0002.jpg"

Plangebied Waterfront-Noord II