direct naar inhoud van 4.3 Landschap
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

4.3 Landschap

De Lorentzhaven bestaat grotendeels uit industrie. De haven heeft een industrieel karakter gekenmerkt door een strakke kade met grote containers. Ten noordoosten van Lorentzhaven lag vroeger een kleine jachthaven. De jachthaven is inmiddels weg waardoor nu een rommelige ruimte met veel afval en puin is overgebleven.


Een belangrijke zichtlijn in dit gedeelte is de haveningang. Vanaf de kade is dit het enige zicht op het Veluwemeer. Aan de overkant is het gemaal Lovink te zien. Vanaf het water is dit de enige doorkijk op de industrie achter de beplanting. De haven ligt vanaf het water gezien verscholen achter een strook bosplantsoen, die als overgangszone dient. Dit zorgt vanaf het water voor een eenduidig beeld.

De Lorentzhaven zal in de toekomstige situatie zowel aan de westzijde als aan de oostzijde uitbreiden. In de huidige situatie is de structuur van de bebouwing vrij massaal. De watersportbedrijven krijgen een aparte westelijke haventak. Voor de watersporters is het prettiger en veiliger dat er een eigen haven is, dan dat deze gedeeld moet worden met grote (vracht)schepen. Om bij de uitbreiding van de westelijke tak te komen, zal een nieuwe toegangsweg worden aangelegd.

De oude jachthaven aan de noordoostzijde van dit plangebied wordt ingelijfd bij het plan. Op deze manier verdwijnt de verrommeling van de kuststrook en wordt deze weer één geheel. Vanaf de haven blijft de zichtlijn intact naar het Veluwemeer. De lijn wordt wel smaller, maar de lijn wordt wel sterker geaccentueerd. De rechte verbinding met het Veluwemeer blijft gehandhaafd. Deze verbinding krijgt een industriëlere uitstraling door de nieuwe bebouwing.

Aan de waterkant wordt een nieuwe overgangszone gecreëerd en beplant. Hierdoor blijft het zicht op de industrie vanaf het water en naar het water vanaf de kade toe geblokkeerd. De beplanting rond dit gedeelte gaat visueel één lijn vormen met de beplanting van het eiland dat ervoor ligt. Dit zorgt voor behoud van het groene karakter vanaf het water. Door de aanplant van beplanting zal de kust deels aansluiten bij de omliggende stukken, die ook een groen karakter heeft. Mede door bovenstaande aspecten en door de versterking van de zichtlijn en handhaving van de overgangszone past de ontwikkeling van de Lorentzhaven binnen het kader van het project Waterfront.

De scheiding tussen Waterfront-Noord en Waterfront-Zuid is de N302. Deze weg loopt vlak langs het zoekgebied voor het overloopterrein. Nu en in de toekomst wordt deze weg ingrijpend gereconstrueerd voor een betere verkeersdoorstroom. Er zijn weliswaar landschappelijke effecten aanwezig, maar deze vallen buiten de reikwijdte van dit bestemmingsplan. Langs de N302 ligt een strook oeverbeplanting. De kuststrook wordt ingevuld door de waterzuivering en een kleine haven direct langs de weg. De haven is afgescheiden met een groene overgangszone van het water.

De parkeerplekken ter hoogte van het overloopterrein zullen groots van opzet worden. Door groen gebruik krijgt het een vriendelijkere uitstraling. Maar het wordt geen verblijfplek. Door middel van een tunnel krijgen de voetgangers een veilige oversteek naar de overzijde van de N302. Vanuit het beeldkwaliteitplan wordt genoemd dat het overloopterrein een groen karakter moet krijgen. Beplanting langs de rand zorgt dat het overloopterrein aansluit bij de rand van het Veluwemeer. Ongewenste effecten op het gebied van het aspect landschap zijn niet te verwachten.