direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

1.1 Aanleiding

De gemeente Harderwijk werkt aan de actualisatie van haar bestemmingsplannen voor de verschillende woonwijken. Met deze actualisatie wordt het mogelijk de planologische voorschriften te uniformeren en bij de tijd te brengen. Hiermee wordt de lappendeken aan plannen en regelingen (veelal binnen dezelfde wijk) opgeruimd en ontstaat meer rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor de bewoners Harderwijk.

Ten behoeve van de actualisering is het 'Handboek actualisering bestemmingsplannen' (april 2004) opgesteld. Dit Handboek reikt een algemene plansystematiek aan, op basis waarvan de nieuwe bestemmingsplannen kunnen worden opgesteld. Na 'Stadsweiden', 'Stadsdennen', 'Frankrijk' en 'Tweelingstad-Slingerbos' is het bestemmingsplan 'Friesegracht 2011' het volgende plan binnen dit actualiseringsproces.

De actualisering van de bestemmingsplannen wordt tevens aangegrepen om de bestemmingsplannen te digitaliseren. Met de digitalisering worden de mogelijkheden voor burgers om de plannen te raadplegen verbeterd. Verder wordt hierdoor het uitwisselen van plannen binnen de gemeente en met andere overheden sterk vereenvoudigd.

Van het bestemmingsplan wordt een digitale kaart gemaakt. Het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO) is hiervoor de standaard. Door deze kaart te koppelen aan de voorschriften, kan het bestemmingsplan, zowel (digitaal) aan de balie van de stadswinkel als via het internet, direct worden geraadpleegd.