direct naar inhoud van 1.2 Doel
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

1.2 Doel

Het belangrijkste doel van het op te stellen bestemmingsplan 'Friesegracht 2011' is het scheppen van een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creƫren van voldoende mogelijkheden voor de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten.

Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter. Dat wil zeggen dat de planregeling vooral is gericht op het handhaven van de bestaande situatie.

Het bestemmingsplan 'Friesegracht 2011' vervangt bij inwerkingtreding de bestemmingsplannen: 'Friesegracht 1977', 'Friesegracht 7', 'Johanitterlaan/Tuinstraat', 'Kapittelstraat', 'Omgeving Johannniterlaan 12', 'Selhorstweg', 'Tuinstraat-Knijptang', 'Hogepad', 'Hoek Hierdenseweg-Selhorstweg', 'Bleekterrein', 'Hierdenseweg 2', 'Clarendallaan16', 'Frisialaan 19', 'Stationslaan 108a', 'Stationslaan 124' en 'Stationslaan 132'.