direct naar inhoud van 2.2 De ruimtelijke structuur
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

2.2 De ruimtelijke structuur

Doordat de delen van de wijk Friesegracht die in gebruik waren voor de tuinbouw pas begin jaren tachtig als inbreidingslocaties zijn aangewend, heeft de aandacht voor het behoud van de bestaande ruimtelijke elementen een belangrijk aandachtspunt in de planontwikkeling gevormd. Bewaarde elementen van het gebruik van deze gebieden voor tuinbouwgrond vormen de volkstuincomplexen gelegen in de groene corridor van binnenstad die via de Friesegracht naar het sportveldengebied Sypel (sportpark Parkweg)loopt.

De woonbuurt rond de Frisialaan heeft duidelijk kenmerken uit het gedachtengoed van de 'forumbeweging', wat zich kenmerkt door woonerven, grillige stratenpatronen en het ontbreken van een duidelijk onderscheid tussen voor- en achterkant van de woningen.

Binnen de wijk Friesegracht is de Selhorstweg, als nieuwe toegangsroute naar de binnenstad, naast de historische Stationslaan, een duidelijke ruimtelijke drager geworden in het stedelijke weefsel.

Bebouwingskarakteristiek

In de jaren zestig is met de woonbuurt rondom de Clarendallaan, direct ten oosten van de Stationslaan, een aanvang gemaakt. De daar gerealiseerde woningen zijn hoofdzakelijk vrijstaand of tweekapper op royale kavels.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00033-0004_0002.jpg"

De woonerven zijn bebouwd met woningen van een of twee bouwlagen met een kap. Rijtjeswoningen, geschakelde woningen en tweekappers leveren een gevarieerd bebouwingsbeeld op. Langs de Frisialaan, de Hierdenseweg en de Hogeweg / Kampweg zijn de bebouwingslinten nog duidelijk als zodanig herkenbaar. Aan het bebouwingsbeeld van deze linten is de ontstaansgeschiedenis van Harderwijk binnen de oorspronkelijke landschappelijke omgeving af te lezen.

Veranderingsprocessen

Door zijn ruime verkaveling, groene uitstraling en gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad is de Friesegracht een zeer gewilde woonbuurt. Aanbouwen aan achtergevels, dakkapellen en dakopbouwen voegen zich, over het algemeen, binnen de bebouwingskarakteristiek. In de beginjaren van 2000 zijn de drie parkwoningen ontwikkeld aan het Hogepad.