direct naar inhoud van 3.5 Welstandsbeleid
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

3.5 Welstandsbeleid

In de welstandsnota van Harderwijk wordt invulling gegeven aan de esthetische aspecten van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De welstandsnota gaat daarbij vooral in op de architectonische aspecten van bouwwerken, zoals massa, vorm, kleur- en materiaalgebruik en detaillering. In stedenbouwkundige zin spreekt de welstandsnota zich uit over de uitstraling en ligging van de bebouwing in relatie tot de omgeving. Binnen de welstandsnota wordt bij bouwkundige ingrepen onderscheid gemaakt naar verschillend type criteria: sneltoetscriteria, objectcriteria en gebiedsgerichte criteria.

3.5.1 Sneltoetscirteria

De kleine bouwactiviteiten, zoals het plaatsen van een dakkapel, het bouwen van een aan- of uitbouw of het plaatsen van een erfscheiding, zijn ofwel vergunningvrij of vallen binnen de sneltoetscriteria.

3.5.2 Objectcriteria

Deze criteria zijn objectief bepaalbaar en kenbaar. Bij grotere bouwingrepen wordt teruggevallen op de gebiedsgerichte criteria of er zullen aparte beeldkwaliteitplannen worden gemaakt, die door vaststelling door de raad, onderdeel worden van de Harderwijkse welstandsnota.

3.5.3 Gebiedsgerichte criteria

Friesegracht wordt van de oude binnenstad gescheiden door de dragers Vitringasingel en de Luttekepoortstaat. Los van het feit dat de wijk Friesegracht tegen de oude binnenstad ligt, staan er ook een paar monumenten in dit plangebied. Verder wordt de wijk Friesegracht ingeklemd door de dragers, Stationslaan, Verkeersweg en de Selhorstweg. Aan de buitenkant van dit plangebied gelden daarom zwaardere welstandseisen, terwijl aanpassingen en verbouwingen in de binnengebieden zich goed moeten voegen in de karakteristiek van de omgeving. Met de komst van de Wabo, per 1 oktober 2010, geldt voor een groot deel van de reguliere bouwactiviteiten geen preventieve welstandstoetsing meer. Dat betekent dat vooral in de binnengebieden zich ontwikkelingen kunnen voordoen die de uitstraling en ligging van bebouwing in relatie tot de omgeving negatief kunnen beïnvloeden.