direct naar inhoud van 3.6 Milieubeleid
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

3.6 Milieubeleid

Milieubeleidsplan 2009-2012

Het milieubeleid van de gemeente Harderwijk is verwoord in het Milieubeleidsplan 2009-2012 (vastgesteld door de gemeenteraad op 10 september 2009). Verschillende gebieden in Harderwijk worden ontwikkeld, gerevitaliseerd of zelfs getransformeerd. Door het relatief kleine oppervlak van de gemeente Harderwijk liggen milieugevoelige bestemmingen vaak in de directe nabijheid van milieubelastende bronnen. De leefbaarheid, veiligheid en de gezondheid van bewoners en gebruikers komt hierdoor regelmatig onder druk te staan. Om de leefbaarheid, gezondheid en de veiligheid van de inwoners van de gemeente te waarborgen en te verbeteren moeten knelpunten worden aangepakt. Bovendien is het ook onze taak om toekomstige knelpunten te voorkomen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de milieukwaliteit vooraf niet altijd bekend binnen een gebied. Daarnaast ontstaat de visie vanuit milieuoogpunt vaak pas tijdens een ruimtelijk ontwikkelingstraject.

De tendens in de milieuwetgeving is dat het aspect gezondheid steeds belangrijker wordt. Om de gezondheidseffecten van een ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk te maken kan een GezondheidsEffectScreening Stad & Milieu (GES) worden uitgevoerd. De GES is een instrument waarmee vooraf inzicht gekregen wordt in de verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid van onder andere de (toekomstige) bewoners. Het geeft een goed beeld van de gezondheidskundige knelpunten en kansen bij stedebouwkundige, herstructurerings- of verkeersplannen. Per milieufactor komt er een uitspraak over de milieugezondheidskwaliteit (de GES-score). De GES kent 9 scores (0 t/m 8). De score kan uiteenlopen van zeer goed (score 0) tot zeer onvoldoende (score 8).