direct naar inhoud van 3.9 Verkeers- en vervoersbeleid
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

3.9 Verkeers- en vervoersbeleid

Het gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (9 december 2010) beschrijft het verkeers- en vervoersbeleid in relatie tot de toekomst van Harderwijk. Met het thema Bereikbare stad in de Ontwikkelingsvisie Harderwijk wil de gemeente de ligging van Harderwijk benutten met goede aansluitingen op het externe systeem van autowegen, spoorlijnen en vaarwegen. Maatregelen hiertoe zijn het verbeteren van de infrastructuur (met woonkernen in de omgeving) en de aansluiting op interregionale vervoersassen. Het verbeteren van de infrastructuur zal nadrukkelijk een bijdrage leveren aan het lokale en regionale verkeers- en vervoersbeleid dat gericht is op beïnvloeding van de vervoersmiddelenkeuze richting openbaar vervoer en langzaam verkeer.

Enerzijds gaat het om de afstemming met andere beleidssectoren en anderzijds wordt invulling gegeven aan diverse onderliggende deelplannen, zoals de categorisering van wegen, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en parkeren.