direct naar inhoud van 5.4 Werken
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

5.4 Werken

5.4.1 Ontwikkelingen

Beroepen aan huis

In de maatschappij is een trend waarneembaar in het starten van eigen ondernemingen aan huis. Woonwijken kunnen zo een belangrijke broedplaats worden voor startende bedrijvigheid. Hoewel (nog) gering in aantal, gaan ook steeds meer mensen thuiswerken. Deze ontwikkelingen stellen nadere eisen aan de woning. De beschikbare ruimte, de lichtinval en de inrichtingsmogelijkheden gaan een belangrijke rol spelen. Niet alleen heeft het werken aan huis gevolgen voor de woning, maar ook voor de woonomgeving. Binnen een woonwijk worden deze gevolgen al gauw gezien als overlast, zoals het aantrekken van extra verkeer en het ontstaan van geluidsoverlast. Aan de andere kant kunnen met wonen verenigbare functies een bijdrage leveren aan de levendigheid en de sociale controle in een wijk.

Kantoren Johanniterlaan

De kantoren aan de Johanniterlaan kennen een verscheidenheid aan gebruikers. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg Meerkanten is met meerdere activiteiten aanwezig en er bevindt zich ook een chiropractor. Deze ontwikkelingen staan op gespannen voet met de geldende kantoorbestemming. Dit zijn ontwikkelingen die de gemeente mogelijk wil maken. Om dit gebruik op een juiste manier te regelen en dit gebied meer gebruiksmogelijkheden te bieden zal dit gebied worden bestemd als 'Gemengd'. Dit betekent in dit bestemmingsplan dat naast kantoren ook maatschappelijke voorzieningen worden toegestaan. Dit betekent een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. Bij gewijzigde vaststelling is hierin de nuance aangebracht dat geluidgevoelige functies, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, niet zijn toegestaan. Dit betreffen onder andere scholen, medische kinderdagverblijven en sociaal-medische voorzieningen waarbij sprake is van langdurig verblijf van patiƫnten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00033-0004_0009.jpg"