direct naar inhoud van 5.5 Voorzieningen en detailhandel
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

5.5 Voorzieningen en detailhandel

5.5.1 Stichting Welzijn Ouderen (SWO)

De activititeiten van de SWO zullen worden verplaatst naar de wijk Zeebuurt. De vrijgekomen ruimte van de SWO aan de Houtkamp zal een nadere invulling krijgen. De activiteiten van De Veste zullen worden geconcentreerd aan de Houtkamp. Deze concentratie van De Veste op deze locatie is reeds op grond van het huidige bestemmingsplan mogelijk en dat zal in het voorliggende bestemmingsplan niet anders worden. Uit een globale verkenning is gebleken dat de locatie geen uitbreiding van bouwmogelijkheden ten opzichte van het huidige bestemmingsplan verdraagt.

5.5.2 Albert Heijn

Op dit moment worden de mogelijkheden verkend om de supermarkt Albert Heijn aan de Selhorstweg uit te breiden. Deze ontwikkeling is nog in een pril stadium en de haalbaarheid van de plannen moet nog onderzocht worden. Mocht het tot een nieuwe ontwikkeling komen, dan zal hiervoor te zijner tijd een aparte bestemmingsplanprocedure gevoerd worden.