direct naar inhoud van 5.7 Groen
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

5.7 Groen

5.7.1 Ontwikkelingen

Het groen in de wijk Friesegracht bestaat vooral uit kleinschalig groen. Het park Friesegracht voorziet in de behoefte aan een groen uitloopgebied in de directe nabijheid van de wijk.

Het park kan winnen aan kwaliteit en aan het versterken van sociale functies indien de volkstuinen een definitieve status krijgen. Door het wegvallen van de onzekerheid over het voortbestaan van de volkstuinen groeit bij de vereniging de bereidheid om investeringen te doen in de kwaliteit en het aanzien van het complex.

5.7.2 Beheersmaatregelen

Het structurele groen in de wijk wordt ook als zodanig bestemd en daarmee beschermd. Hier kunnen geen wegen en parkeerplaatsen worden aangelegd. Het kleinschaligere groen in de woonbuurten zelf valt onder de bestemming 'Wonen'. In deze bestemming is het groen dus inwisselbaar voor andere functies, zoals parkeren, speelplaatsen, verkeer of tuin/erf van een woning. Deze flexibiliteit in de bestemming maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om openbaar groen te verkopen aan bewoners. De voorwaarden hiervoor dienen door de gemeente in een beleidsnota te worden verwoord. Een wijziging van groen in een andere functie zal uiteraard gepaard dienen te gaan in overleg met de bewoners. Dit gaat onder de verantwoordelijkheid van het betreffende beleid (bijvoorbeeld verkeer). Overigens is het omgekeerde ook mogelijk: parkeerplaatsen die worden omgezet in groen of speelvoorzieningen. Al naar gelang de behoefte aan speelvoorzieningen in een woonbuurt is het mogelijk om binnen de bestemming 'Wonen' speelvoorzieningen aan te leggen. Voorwaarde hiervoor is dat het met de bewoners wordt gecommuniceerd. In de bestemming 'Groen' is de aanleg van speelvoorzieningen ook mogelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00033-0004_0010.jpg"