direct naar inhoud van 6.4 Verantwoording Handboek Harderwijk
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

6.4 Verantwoording Handboek Harderwijk

De regels van het voorontwerp van dit bestemmingsplan zijn opgesteld aan de hand van de Standaard Handboek Harderwijk, versie 2010-03.

Aan de bestemming 'Groen' zijn ten opzichte van de standaardregels regels toegevoegd in verband met het bestemmen van de volkstuinen in het parkgebied langs het Hogepad. Daar waar volkstuinen zijn toegestaan is de nadere aanduiding 'volkstuin' opgenomen, binnen deze aanduiding is het gebruik als volkstuinen toegestaan. Binnen dit gebied mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht tot een hoogte van 1 meter. Het volkstuinencomplex bestaat uit twee gebieden. Per gebied kan er van de bouwregels worden afgeweken voor het toestaan van een gebouwtje van lichte constructie met een oppervalkte van maximaal 15 m2 en een maximale bouwhoogte van 3,5 m.

Vanwege het ontbreken van dergelijke regels in het handboek zijn de volgende bestemmingen en regels toegevoegd:

De regels van het ontwerp van dit bestemmingsplan zijn aangepast op de Standaard Handboek Harderwijk, versie 2011-06. De wijzigingen betreft:

  • het toevoegen van de begrippen 'aan- of uitbouw', 'bijbehorend bouwwerk', 'hoofdgebouw', 'voorerf' en 'voorgevelrooilijn';
  • het vervangen van de begrippen 'achtererf', 'bijgebouw', 'zijerf';
  • het laten vervallen van het begrip 'voorgevelbouwgrens'.

Hiermee samenhangend zijn de bouwregels voor wonen aangepast met betrekking tot hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken. De bouwregels voor de bestemming 'Wonen' zijn hierdoor verder verduidelijkt en sluiten beter aan op de Wabo.

Een afzonderlijke regeling voor carports is komen te vervallen, omdat daar sinds de komst van de Wabo geen noodzaak meer voor is. Ook is een regeling opgenomen voor erfafscheidingen, wet tot nu toe ontbrak in het handboek. Ten slotte is de maatvoering voor vlaggenmasten generiek verhoogd van 6 naar 8 meter.