direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

7.2 Inspraak

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Friesegracht heeft van 23 december 2010 tot en met 2 februari 2011 ter inzage gelegen in het kader van inspraak. Tijdens deze termijn zijn vier inspraakreacties ingediend. In het Eindverslag inspraak zijn de inspraakreacties samengevat en van een antwoord voorzien. Dit document is als Bijlage 4 opgenomen bij deze toelichting. De reacties geven geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Voor de inhoud van de inspraakreacties en de beantwoording daarvan wordt vewezen naar de bijlage.