direct naar inhoud van 7.4 Zienswijzen
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

7.4 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 7 april 2011 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Een samenvatting van de zienswijzen en de beantwoording daarvan is gegeven in de Commentaarnota zienswijzen welke als Bijlage 6 is opgenomen bij deze toelichting. Naar aanleiding van de zienswijzen is het bestemmingsplan op één punt aangepast. Voor de voormalige pastorie bij de Plantagekerk (Stationslaan 134) is op de verbeelding de aanduiding 'maatschappelijk' toegevoegd. In de regels is toegevoegd dat ter plaatse van deze aanduiding 'maatschappelijke voorzieningen' zijn toegestaan.