direct naar inhoud van Bijlage 1 Bodemgegevens
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

Bijlage 1 Bodemgegevens

Uit de bodemanalyse voor het plangebied Friesegracht is het volgende naar voren gekomen:

  • 1. Uit de asbestkansenkaart blijkt dat er een kleine kans is op de aanwezigheid van asbest in de bodem. Echter van de volkstuinen in het plangebied is wel bekend dat asbestplaten als erfafscheiding worden gebruikt en er asbestgolfplaten op de schuurtjes liggen. In dit gedeelte van de Friesegracht zou daarom wel degelijk sprake kunnen zijn van een grote kans op asbest in de bodem.
  • 2. De Friesegracht ligt binnen bodembeheerszone D, licht verontreinigd, van de bodemkwaliteitskaart.
  • 3. In het verleden hebben zich veel bedrijven in het noordelijke deel van het plangebied gevestigd die invloed hebben gehad op de bodemkwaliteit, namelijk; tankstations, een brandstoffengroothandel, een zuivel- en papierwarenfabriek, twee timmerwerkplaatsen en visrokerijen. Dit heeft als gevolg dat uit bodemonderzoeken blijkt dat er verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en minerale olie worden aangetroffen. Tevens is er op enkele locaties sterk verhoogde gehalten aan lood in grond aangetoond en arseen, koper en zink in het grondwater, 95% van de lood- en zinkgehalten is matig tot sterk verhoogd.
  • 4. In het zuiden van het plangebied heeft nog een ketel- en radiatorenfabriek gestaan. Verder blijkt uit de historische gegevens ook dat er behoorlijk veel ondergrondse HBO-tanks in gebruik zijn geweest. Een deel van deze ondergrondse tanks is in de jaren '80 en '90 gesaneerd, maar is waarschijnlijk nog wel aanwezig, omdat een tanksanering destijds voornamelijk bestond uit reinigen en afvullen met zand.
  • 5. In de omgeving van de Houtwal zijn enkele grondwaterverontreinigingen met minerale olie en aromaten geconstateerd. Ten noordwesten en ten oosten van de Houtwal bevinden zich twee pluimen van mobiele grondwaterverontreinigingen met VOCl, afkomstig van de Jac. Perkstraat en de Hoogstraat, welke door grondwateronttrekking kunnen worden be├»nvloed.