direct naar inhoud van Artikel 4 Horeca
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

Artikel 4 Horeca

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - b1', horecabedrijven van categorie B1 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten';
 • b. terrassen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. paden en verhardingen;
 • g. bouwwerken.

4.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven;
  • 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven;
  • 4. de dakhelling mag niet minder en niet meer bedragen dan aangegeven.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van vlaggenmasten en verwijsborden mag niet meer bedragen dan 6 m;
  • 2. de bouwhoogte van terrasafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;
  • 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2┬ám.