direct naar inhoud van 1.2 Begrenzing plangebied
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

1.2 Begrenzing plangebied

Het voorliggende bestemmingsplan 'Waterfront-Zuid Boulevard-Oost' heeft betrekking op het noordoostelijke deel van de Boulevard (tussen de Vischpoort en de Havendam) en het terrein van het Dolfinarium. Het plangebied wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de historische stadsmuur. Het bestemmingsplan heeft tot doel om in dit gebied de realisering van een gedeelte van het plan Waterfront in juridisch-planologische zin mogelijk te maken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0001_0004.png"

Figuur 1.3 Ligging plangebied binnen het project Waterfront