direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1 Inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan

In deze paragraaf worden te zijner tijd de uitkomsten van de inspraakprocedure vermeld.


Het voorontwerp van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost ligt in de periode januari-maart 2011 in het kader van de inspraakprocedure gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het stadhuis.

6.1.2 Vooroverleg artikel 3.1.1. Bro

In deze paragraaf worden te zijner tijd de uitkomsten van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro vermeld.