direct naar inhoud van Artikel 5 Horeca - 2
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0002

Artikel 5 Horeca - 2

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horecabedrijven van categorie b1 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten';
 • b. terrassen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. paden en verhardingen;
 • g. bouwwerken.

5.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. de maximale bouwhoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van vlaggenmasten en verwijsborden mag niet meer bedragen dan 6 m;
  • 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2┬ám.