direct naar inhoud van 2.1 Huidige situatie
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0002

2.1 Huidige situatie

Ontstaansgeschiedenis


Tot in de eerste helft van de 20e eeuw bestond het plangebied grotendeels uit water met een strook grasland. De stad lag toen direct met de stadsmuur aan het water (de Zuiderzee). In de loop van de tijd raakte de kust voor Harderwijk meer verzand en kwamen er zandplaten voor de kust te liggen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0002_0005.png"

Figuur 2.1 Aanzicht Harderwijk vanaf de Zuiderzee in de 17e eeuw

De bereikbaarheid van Harderwijk via het water verslechterde en vele malen werd gepleit voor de aanleg van een haven. In 1650 werd een kleine haven aangelegd nabij de steiger van de Hoge Bruggepoort. Pas in de 20e eeuw kwam er een havengeul langs de Havendam. De uitbreiding van deze haven volgde met de aanleg van Oostelijk (1957) en Zuidelijk (1968) Flevoland. De Zuiderzee bestond toen al niet meer door de komst van de Afsluitdijk in 1932. Mede ter vervanging van de visserij op de Zuiderzee, ontwikkelde Harderwijk zich meer als recreatief centrum aan het Wolderwijd. Daarin paste ook de komst van het Dolfinarium in 1965 en de aanleg van de Boulevard. De directe relatie tussen de binnenstad en het water werd geleidelijk steeds minder.


Cultuurhistorie


De zuidoostelijke begrenzing van het plangebied valt ongeveer samen met de historische stadsmuur van Harderwijk. Deze muur is een Rijksmonument. Een deel van het plangebied maakt deel uit van het gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht.


Functies


De Boulevard is van strategisch belang voor het functioneren van de binnenstad. Op dit moment functioneert de Boulevard vooral als parkeerterrein voor het Dolfinarium en de binnenstad. De Boulevard heeft een lengte van circa 500 m met aan de stadskant voor het grootste deel nog de historische stadsmuur. Deze muur met de daarin aanwezige Vischpoort creƫert ter plaatse een aantrekkelijke historische sfeer.


De verblijfskwaliteit van de Boulevard is laag. De relatie tussen de Boulevard en het water is minimaal. Het Dolfinariumterrein blokkeert het contact met het water. In de smalle strook langs de muur waar niet geparkeerd wordt, bevinden zich verschillende horecagelegenheden. Deze verstoren veelal door hun vorm, plaats en materiaalkeuze het historische beeld van de stadsmuur. In de omgeving van de entree van het Dolfinarium is het wandelgebied breder en daar bevindt zich een aantal fastfoodzaken. De horeca aan de Boulevard is, vanwege het ontbreken van voldoende toeristen, voor een deel van het jaar gesloten. Dat geeft een negatieve uitstraling aan het gebied.


Natuurwaarden


Het project Waterfront is gelegen nabij, en gedeeltelijk binnen het Natura 2000-gebied 'Veluwerandmeren'. Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt geheel buiten het Natura 2000-gebied: de westelijke grens van het bestemmingsplan valt samen met de grens van het Natura 2000-gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0002_0006.png"

Figuur 2.2 Luchtfoto van het plangebied van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost