direct naar inhoud van Bijlage 2 Lijst van geraadpleegde literatuur bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0002

Bijlage 2 Lijst van geraadpleegde literatuur bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost

 • Gemeente Harderwijk, Structuurplan Waterfront Zuid, oktober 2004.
 • Gemeente Harderwijk, Masterplan Waterfront, september 2003.
 • Gemeente Harderwijk, Beeldkwaliteitplan Waterfront Harderwijk, december 2006, Soesters Van Eldonk Ponec architecten.
 • Gemeente Harderwijk, Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, 2004.
 • Gemeente Harderwijk, Structuurplan Harderwijk 2020, juni 2006.
 • Gemeente Harderwijk, Woonvisie Harderwijk 2010, maart 2004.
 • Gemeente Harderwijk, Waterplan Harderwijk 2006-2009.
 • Gemeente Harderwijk, Milieubeleidsplan 2004-2009, 2004.
 • Stroomgebiedsvisie Veluwe.
 • RAAP, in opdracht van gemeente Harderwijk, Startnotitie archeologiebeleid Gemeente Harderwijk, Raap-rapport 632, 2001.
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Nota Ruimte, januari 2006.
 • Rijkswaterstaat, Vierde Nota Waterhuishouding, december 1998.
 • Provincie Gelderland, Streekplan Gelderland 2005, mei 2005.
 • Provincie Gelderland, Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland 2005-2009, december 2004.
 • Provincie Gelderland, Gelders Milieuplan 3, mei 2004.
 • Provincie Gelderland, Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2, 2004.
 • Waterschap Veluwe, Waterbeheersplan Veluwe 2002-2006.
 • Projectbureau Integraal Inrichtingsplan Veluwe Randmeren, Inrichtingsplan VeluweRandmeren, 2001.
 • Waterschap Veluwe, Waterkoersen voor de Veluwe, september 2002.
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Veluwe, Regionaal Verkeer- en Vervoerplan, 1996.
 • Gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe, Regionale structuurvisie Noord-Veluwe; 2004.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Belvedere, juli 1999.
 • Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland.