direct naar inhoud van Artikel 4 Horeca - 1
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0003

Artikel 4 Horeca - 1

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horecabedrijven van categorie b1 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten', uitsluitend op de begane grond;
 • b. wonen op de verdiepingen;
 • c. terrassen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. paden en verhardingen;
 • h. bouwwerken.

4.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. de minimale en maximale goothoogte mogen niet meer bedragen dan aangegeven;
  • 3. de dakhelling mag niet minder en niet meer bedragen dan respectievelijk 45° en 65°.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van vlaggenmasten en verwijsborden mag niet meer bedragen dan 6 m;
  • 2. de bouwhoogte van terrasafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;
  • 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.