direct naar inhoud van Artikel 13 Algemene afwijkingsregels
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0003

Artikel 13 Algemene afwijkingsregels

13.1 Algemene afwijkingen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

  • a. de regels in het plan voor afwijkingen van hoogte-, en oppervlaktematen tot niet meer dan 10% van die maten, indien daar vanuit ruimtelijk of esthetisch oogpunt aanleiding voor bestaat;
  • b. de regels in het plan en toe te staan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven.

13.2 Voorwaarden afwijken

Omgevingsvergunning wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming(en) gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.