direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0003

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten die de uitvoering van het plan heeft, de verschillende uitvoeringsaspecten. Voor een uitvoerige toelichting per aspect wordt verwezen naar diverse bijlagen, in het bijzonder naar het Milieueffectrapport Waterfront Harderwijk (het MER, dat vanwege de omvang niet als bijlage in dit boekwerk is opgenomen). In het MER zijn de gewenste ontwikkelingen in het waterfront beschreven en zijn de milieueffecten daarvan in beeld gebracht. De ontwikkelingen zoals in dit bestemmingsplan zijn beschreven passen binnen het MER. In het MER is rekening gehouden met beoogde ontwikkelingen in het waterfront, zoals de wijzigingen in de verkeersstructuur, de toename van het aantal bezoekers aan het Dolfinarium en de realisering van 600 waterligplaatsen in het Waterfront.