direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene gebruiksregels
Plan: Frankrijk - Vlierburgweg 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00070-0004

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden ten behoeve van een seksinrichting tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.