direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene afwijkingsregels
Plan: Frankrijk - Vlierburgweg 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00070-0004

Artikel 6 Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bepalingen in deze regels ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • a. De bouw van niet ter bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken met een oppervlakte van ten hoogste 25 m2, een inhoud van ten hoogste 70 m3 en een hoogte van maximaal 5 m, ten dienste van openbaar nut, zoals schakelhuisjes, transformatorhuisjes, wachthuisjes, straatmeubilair, telefooncellen en kabelverdeelkasten;
  • b. De bouw van balkons, luifels, bordessen, pergola's en dergelijke bouwwerken, met dien verstande dat balkons geen grotere diepte mogen hebben dan 1,50 m;
  • c. Het bouwen van antennes waarvan de bouwhoogte ten hoogste 25 m mag bedragen;
  • d. Het veranderen van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken met ten hoogste 10%, met dien verstande dat deze algemene afwijking niet wordt toegepast in samenloop met elders in het plan opgenomen bijzondere afwijkingsbepaling(en).