direct naar inhoud van Artikel 8 Slotregel
Plan: Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00084-0004

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplanFrankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van....................

voorzitter,

griffier,