direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00084-0004

1.1 Aanleiding

De gemeente Harderwijk is volgens de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor haar hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming ofwel functie van de grond aan. Ook geeft het bestemmingsplan regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is (bouwwerken). Bouwvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden.

De gemeente Harderwijk heeft een geactualiseerd bestemmingsplan voor de woonwijk Frankrijk vastgesteld (d.d 20 november 2008), waarna Gedeputeerde Staten van Gelderland het plan hebben goedgekeurd op 15 mei 2009. De gronden van het nu voorliggende bestemmingsplan "Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg" vallen binnen de wijk en het onlangs geactualiseerde bestemmingsplan "Frankrijk". De betreffende gronden zijn in het nieuwe vigerende bestemmingsplan Frankrijk wel opgenomen en voorzien van de bestemming "wonen" maar daarbij is verzuimd de oorspronkelijke bouwmogelijkheden voor de bouw van maximaal vier woningen aan de Krommekamp op te nemen. Deze oorspronkelijke bouwmogelijkheden waren opgenomen in het bestemmingsplan "Broeklandgebied, 6e fase gedeeltelijk".

Met het nu voorliggende plan wordt de hiervoor omschreven omissie hersteld. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet dan ook in de mogelijkheid om op de betreffende gronden aan de Krommekamp maximaal vier woningen te bouwen. Een en ander met inachtneming van de voorwaarden, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Frankrijk.