direct naar inhoud van 2.1 Bestemming
Plan: Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00084-0004

2.1 Bestemming

2.1.1 Vigerende bestemming

Het onderhavige gebied is gelegen binnen de wijk en het bestemmingsplan "Frankrijk". Dit bestemmingsplan werd vastgesteld door de gemeenteraad op 20 november 2008 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 15 mei 2009. Bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 30 oktober 2009 is het bestemmingsplan voor het plangebied onherroepelijk geworden. De wijk Frankrijk heeft hoofdzakelijk een woonfunctie. Het onderhavige perceel heeft in het bestemmingsplan "Frankrijk" de bestemming "Wonen". De betreffende gronden zijn daarbij aangemerkt als bijbehorend erf bij de woning(en) Vlierburgweg 1. De oorspronkelijke bebouwingsmogelijkheden voor woningbouw op de gronden aan de Krommekamp zijn hierbij abusievelijk niet overgenomen.

.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00084-0004_0002.png"

Uitsnede bestemmingsplan "Frankrijk".

2.1.2 Oorspronkelijke bestemming

Voordat de betreffende gronden werden opgenomen in het bestemmingsplan "Frankrijk" lagen deze binnen het bestemmingsplan "Broeklandgebied 6e fase gedeeltelijk". In dit bestemmingsplan hadden de gronden de bestemming "Eengezinshuizen klasse B met bijbehorende erven (EB)". Daarbij was een bouwmogelijkheid op de gronden opgenomen voor de bouw van woningen. Het bestemmingsplan "Broeklandgebied te fase gedeeltelijk" werd vastgesteld door de gemeenteraad op 11 augustus 1987 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 20 oktober 1987. In het nieuwe bestemmingsplan "Frankrijk" zijn deze bebouwingsmogelijkheden abusievelijk niet overgenomen. Met het nu voorliggende bestemmingsplan wordt deze omissie hersteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00084-0004_0003.png"

Uitsnede bestemmingsplan "Broeklandgebied, 6e fase gedeeltelijk"