direct naar inhoud van 3.2 Milieuaspecten
Plan: wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00077-0001

3.2 Milieuaspecten

In hoofdstuk 4 van de toelichting van het bestemmingsplan 'Waterfront-Zuid Boulevard-West' is ingegaan op de milieuaspecten 'bodem', 'geluid', 'luchtkwaliteit' en 'externe veiligheid'. Daarbij is een relatie gelegd met het milieueffectrapport (MER) dat in 2009 voor het hele project Waterfront is opgesteld. Ook is ingegaan op de aspecten 'water' en 'archeologie'. Er zijn sedertdien ten aanzien van deze aspecten geen wijzigingen opgetreden. Voor dit wijzigingsplan behoefde daarom voor deze aspecten geen nader onderzoek te worden ingesteld.