direct naar inhoud van 3.5 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00077-0001

3.5 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerp van dit wijzigingsplan zal in het kader van de vaststellingsprocedure gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. De terinzagelegging wordt tevoren op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.
Eenieder kan in het kader van die procedure een zienswijze naar voren brengen. Burgemeester en wethouders zullen de ingekomen zienswijzen betrekken bij hun besluit omtrent de vaststelling van dit wijzigingsplan.