direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00077-0002

1.1 Aanleiding en doel

Het project Waterfront Harderwijk voorziet in transformatie en herinrichting van een groot deel van de oeverzone van de gemeente Harderwijk. Een onderdeel van het project betreft de aanleg van een dagrecreatieve voorziening in de vorm van een strandeiland in het Wolderwijd. De realisering van het strandeiland is planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan 'Waterfront-Zuid Boulevard-West'. Het voorliggende wijzigingsplan heeft tot doel het bestemmingsplan 'Waterfront-Zuid Boulevard-West' zodanig te wijzigen dat het strandeiland buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren wordt gesitueerd.