direct naar inhoud van 3.4 Economische uitvoerbaarheid
Plan: wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00077-0002

3.4 Economische uitvoerbaarheid

In de toelichting van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West is (in paragraaf 6.2) ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van dat bestemmingsplan. Daarin is onder meer gesteld:

'Op 22 december 2006 is na een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een consortium van private partijen. Dit consortium realiseert voor haar rekening en risico de herinrichting van het plangebied. De gemeentelijke inzet voor het gebied beperkt zich tot de plan- ontwikkeling, de verwerving, het tot stand brengen van het benodigde planologische kader vanuit haar publieke functie, de inbreng van gelden en het verkrijgen van subsidies. De overige taken worden op basis van de vorengenoemde samen- werkingsovereenkomst door het consortium uitgevoerd. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan verzekerd.'
Dit wijzigingsplan brengt hierin geen verandering.