direct naar inhoud van 3.1 Algemeen
Plan: wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00077-0003

3.1 Algemeen

In de toelichting van het bestemmingsplan 'Waterfront-Zuid Boulevard-West' is (in de hoofdstukken 4 en 6) uitvoerig ingegaan op de toepasselijke uitvoerbaarheidsaspecten. De daar opgenomen informatie is voor dit wijzigingsplan van overeenkomstige toepassing; hierin treden geen aanmerkelijke wijzigingen op. Bij de meeste van die aspecten wordt daarom in het kader van deze toelichting niet uitvoerig stilgestaan.