direct naar inhoud van 4.1 Wijziging van de verbeelding
Plan: wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00077-0003

4.1 Wijziging van de verbeelding

Dit wijzigingsplan heeft alleen betrekking op een wijziging van de verbeelding (de plankaart) van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West. Op de verbeelding wordt de grens van het vlak met de bestemming Recreatie-Dagrecreatie (R-DR) zodanig gewijzigd dat het strandeiland buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren wordt geprojecteerd.
Daarbij wordt uitgegaan van de juiste grens van het Natura 2000-gebied, deze grens ligt 12 tot 16 m westelijk van de grens van de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur' (zie opmerking hierover in paragraaf 3.3 van deze toelichting).
Op de verbeelding worden de aanduidingen 'horeca' (h) en 'ontsluiting' (os) ongewijzigd overgenomen uit het vastgestelde bestemmingsplan; dit geldt ook voor de begrenzingen van de (dubbel)bestemmingen 'Waarde Archeologie' (WR-A), 'Waarde Cultuurhistorie' (WR-C) en 'Waarde Natuur' (WR-N).