direct naar inhoud van 3.3 Woonbeleid
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

3.3 Woonbeleid

3.3.1 Woonvisie

Het woonbeleid van de gemeente Harderwijk is verwoord in de Woonvisie Harderwijk 2010 (vastgesteld door de raad in maart 2004). Het streven is erop gericht om op elke locatie van enige omvang de volgens de woonvisie gewenste woningdifferentiatie (verdeling huur/koop en naar prijsklassen) te realiseren. Bij inbreidingslocaties speelt daarnaast mee dat de woningbouw ook moet bijdragen aan een meer gevarieerd woningaanbod in de betreffende wijk. In de Zeebuurt is, naast het nieuwbouwplan bij De Harder, geen sprake van inbreidingscapaciteit. Wel zal er sprake zijn van vernieuwing, namelijk bij een deel van de huurwoningen van Uwoon.

In de tweede helft van 2011 zal de nieuwe woonvisie, de woonvisie Harderwijk 2016, vastgesteld kunnen worden.

3.3.2 Plannen Uwoon

Uwoon wil haar bezit in Zeebuurt (bijna 300 woningen) verbeteren. De flats aan de Burgemeester de Meesterstraat zullen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De overige woningen worden gerenoveerd, behalve als dit om financiële of bouwtechnische redenen niet mogelijk is. Dit wordt per blok, in overleg met de bewoners, bekeken. De Zeebuurt behoudt zijn eigen karakter, zowel qua woningen als qua bewoners. Als ergens nieuwbouw noodzakelijk is, dan is deze in de stijl van de buurt. Als de vernieuwing klaar is, is 40% van de woningen geschikt voor gezinnen, 30% voor starters en 30% voor ouderen. Verder vindt er samen met de zorginstellingen onderzoek plaats of op de locatie Zeestraat/Holzstraat een kleinschalige zorgvoorziening mogelijk is voor de buurtbewoners. En ook zal worden onderzocht of op een aantal binnenterreinen plaats is voor parkeervoorzieningen.

3.3.3 Masterplan Wonen, zorg en welzijn Harderwijk

Het Masterplan Wonen, zorg en welzijn is in april 2008 door de raad vastgesteld. Dit masterplan geeft aan hoe de koppeling tussen wonen, zorg en welzijn ruimtelijk gestalte kan krijgen, via het zogenoemde STAGG model en daaraan gekoppeld door woonzorgzone. Het STAGG model gaat ervan uit dat op wijkniveau voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de zorgvragers. De woonzorgzone is een uitvloeisel van deze visie. Rondom wijksteunpunten zijn verschillende woon-zorgvoorzieningen gegroepeerd, van licht tot zwaar. In het wijkcentrum zijn diensten beschikbaar, zowel haaldiensten als brengdiensten. Dit alles veronderstelt verder een voldoende aanbod aan geschikte woningen en woonvoorzieningen, de nabijheid van voorzieningen als winkels en een toegankelijke en veilige openbare ruimte. Op termijn zijn vijf wijksteunpunten voorzien in Harderwijk, waarbij het masterplan voor het centrum van de stand (Binnenstad, Waterfront, Zeebuurt en Friesegracht) uitgaat van één wijksteunpunt voor dit gebied.