direct naar inhoud van 5.4 Werken
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

5.4 Werken

5.4.1 Ontwikkelingen

Bedrijvigheid aan huis

In de maatschappij is een trend waarneembaar in het starten van eigen ondernemingen aan huis. Woongebieden kunnen zo een belangrijke broedplaats worden voor startende bedrijvigheid. Hoewel (nog) gering in aantal, gaan ook steeds meer mensen thuiswerken. Deze ontwikkelingen stellen nadere eisen aan de woning. De beschikbare ruimte, de lichtinval en de inrichtingsmogelijkheden gaan een belangrijke rol spelen. Niet alleen heeft het werken aan huis gevolgen voor de woning, maar ook voor de woonomgeving. Binnen een woongebied worden deze gevolgen al gauw gezien als overlast, zoals het aantrekken van extra verkeer en het ontstaan van geluidsoverlast. Aan de andere kant kunnen met wonen verenigbare functies een bijdrage leveren aan de levendigheid en de sociale controle in het gebied. Aan huis gebonden beroepen worden in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Het is wel belangrijk dat de woonfunctie uitgangspunt blijft. De bedrijvigheid mag niet plaatsvinden in vrijstaande bijgebouwen en is beperkt tot maximaal 50 m².

5.4.2 Beheersmaatregelen

De huidige kantoorfuncties langs de Selhorstweg en Havenkade, al dan niet gecombineerd met wonen op de verdiepingen, blijven gehandhaafd.

Het garagebedrijf Kok aan de Stadsdennenweg is al decennia op deze locatie gehuisvest. Het bedrijf geeft niet of nauwelijks overlast naar de omgeving toe en voldoet aan de milieuvergunningen. Het bedrijf wordt dan ook positief bestemd. Echter in verband met de overlast die garagebedrijven zouden kunnen geven, is een dergelijke bestemming eigenlijk niet wenselijk in een woongebied. Het garagebedrijf Kok heeft dan ook een specifieke bestemming gekregen. De huidige oppervlakte en hoogte van de gebouwen worden vastgelegd. Op de locatie is uitsluitend een garagebedrijf met één dienstwoning toegestaan. Na beëindiging van het bedrijf is andere bedrijvigheid niet toegestaan. Omvorming naar twee burgerwoningen is dan wenselijk.