direct naar inhoud van 5.5 Voorzieningen en detailhandel
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

5.5 Voorzieningen en detailhandel

De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) heeft er voor gekozen om vanaf 2010 meer wijkgericht te gaan werken. De activititeiten van de SWO zullen worden verplaatst van de wijk Friesegracht naar Zeebuurt, namelijk ter plaatse van de leegstaande onderwijslokalen aan de Laan 1940-1945. Omdat de huidige leerlingprognoses een afnemende vraag laten zien naar onderwijs, is de kans zeer klein dat de eerstkomende jaren vanuit het primair onderwijs aanspraak gemaakt zal worden op deze locatie. Omdat deze locatie al een maatschappelijke bestemming heeft, is een bestemmingswijziging ter plaatse niet nodig.

De bestaande school Het Kompas, de twee gereformeerde kerken en voorzieningen aan de Hogeweg en de Laan 1940-1945, de apotheek aan de Selhorstweg en het buurthuis 't Haventje met naastgelegen kinderspeelzaal hebben een maatschappelijke bestemming gekregen.

De horecagelegenheid en winkels langs de Hierdenseweg en het huidige tuincentrum krijgen een detailhandelsbestemming. De horecafunctie langs de Hierdenseweg is beperkt tot het pand Hierdenseweg 11 waar het huidige café is gevestigd. Het tuincentrum heeft de specifieke aanduiding 'tuincentrum' gekregen. Op deze locatie is daardoor alleen een tuincentrum toegestaan. Omdat de vestiging van andere detailhandel op deze locatie niet wenselijk en ook niet toegstaan is, wordt voorkomen dat er zich een grootschalige detailhandelscentrum met bijvoorbeeld allerlei winkels op deze locatie gaat vestigen. De verschillende functies mogen uitsluitend op de begane grond worden gevestigd. De woonfunctie mag zowel op de begane grond als op de verdiepingen plaatsvinden.

De horecagelegenheid aan de Laan 1940-1945 en de tweewielerzaak aan de Burgemeester de Meesterstraat zijn met een specifieke aanduiding opgenomen binnen de woonbestemming.