direct naar inhoud van 5.7 Verkeer
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

5.7 Verkeer

Het autobezit is vanaf de jaren zeventig verder toegenomen. De parkeernormen van nu liggen hoger dan die tijdens de bouw van de wijk Zeebuurt. Met het toenemende autobezit en -gebruik is er dus door de decennia heen, maar vooral de laatste jaren, een steeds groter wordend parkeerprobleem ontstaan. Op enkele locaties in de Zeebuurt zijn extra parkeervakken aangebracht maar nog lang niet genoeg om het probleem op te lossen. Verder is lang parkeren vaak mogelijk. Op een aantal locaties is een parkeerschijfzone (blauwe zone) ingesteld om langparkeerders die de binnenstad bezoeken of in de binnenstad werken te weren.