direct naar inhoud van 8.1 Inspraak
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

8.1 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan "Zeebuurt 2011" zal op basis van de gemeentelijke inspraakverordening (onder toepassing van afdeling 3.4 Awb) gedurende een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. De resultaten van deze inspraakprocedure zullen te zijner tijd in bijlage 2 van deze toelichting worden opgenomen. Tevens zal dan worden vermeld of de inspraakreacties aanleiding geven om het voorliggende bestemmingsplan aan te passen.

Deze paragraaf zal na afloop van de inspraak verder worden ingevuld.