direct naar inhoud van 1.2 Doel
Plan: Zeebuurt 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0002

1.2 Doel

Het belangrijkste doel van het op te stellen bestemmingsplan "Zeebuurt" is het scheppen van een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creƫren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten.

Daarnaast heeft Uwoon plannen om haar woningbouwbezit in Zeebuurt (bijna 300 woningen) te verbeteren. Sommige woningen zullen worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. De overige woningen zullen worden gerenoveerd. De plannen hiervoor zijn echter nog niet erg gedetailleerd.
Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter. Dat wil zeggen dat de planregeling vooral is gericht op het handhaven van de bestaande situatie. Voor de te verbeteren woningen van Uwoon is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00051-0002_0001.jpg"